foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko

ds. obsługi finansowo - księgowej do biura LGD wpłynęła 1 oferta.

Publikujemy Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej wraz ze wskazaniem liczby punktów uzyskanych według kryteriów określonych w ogłoszeniu. 

WZC 03.10.2016 Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 05.06.2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

ZAPROSZENIE

 Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi. 

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowej – księgowej.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunek preferowany: rachunkowość
 • co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości
 • znajomość procedur administracyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • udokumentowana wiedza z zakresu pełnej księgowości
 • znajomość przepisów prawa
 • umiejętność obsługi komputera

 

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej

Kurs komputerowy

KONKURS WIELKANOCNY 2018

W dniu 20 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zorganizowała KONKURS WIELKANOCNY 2018 współfinansowany w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020.  Wzięło w nim udział 6 organizacji z terenu objętego LSR:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach Dydyńskich,
 2. Kobiety Aktywne Prałkowce,
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach,
 4. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „NIE TYLKO DLA SIEBIE”,
 5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Buszkowiczanki" w Buszkowiczkach,
 6. Stowarzyszenie im. Ks. J. Twardowskiego działające na rzecz rozwoju Hermanowic.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Komisja w składzie: Gerard Szczygieł – przewodniczący, Małgorzata Hawro i Wojciech Bobowski po dokonaniu degustacji potraw postanowiła:

 • W kategorii I – przystawki – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń wiejskich w Nowosiółkach Dydyńskich za potrawę „Galaretka Wielkanocna”
 • W kategorii II – dania główne – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń Wiejskich „Buszkowiczanki” w Buszkowiczkach za danie „Królik duszony w sosie z krokiecikami i smażoną cykorią”
 • W kategorii III – ciasta i desery – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Kobiet Aktywnych w Prałkowcach za ciasto „Mazurek przekładany masą grysikową i powidłami śliwkowymi”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiatkowe dyplomy oraz cenne nagrody.  GALERIA

WZC 03.10.2016 Dnia 21 lutego 2018 r weszła w życie USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 311).

Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany te dotyczą między innymi podniesienia progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro.

USTAWA DO POBRANIA

Ponadto, w dniu 21.02.2018r.  weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018 poz. 396)

ROZPORZĄDZENIE DO POBRANIA

Osoby zainteresowane prosimy o szczegółowe zapoznanie się z w/w dokumentami.