foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

w ramach działania „Komunikacja z grupą defaworyzowaną”

serdecznie zaprasza na

Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica na szkolenie, które odbędzie się dnia 4 października 2017 roku o godz. 09.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

Szkolenie obejmowało będzie zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym: formy prawne, formy ewidencji księgowej, podatek VAT, leasing, kodeks karny, umowy, itp.)

                           PROGRAM               FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA – Prosimy o zgłoszenie swojego udziału (poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego) i przesłanie go e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczenie osobiste do biura LGD do dnia 27 września 2017 r. do godz. 15.00.

Osoby niezarejestrowane lub których zgłoszenia wpłynął po terminie nie będą mogły brać udziału w szkoleniu!

            

  WZC 03.10.2016

  W związku z propozycją zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na spotkanie robocze w dniu 13 września 2017 roku (środa) o godz. 15.30 w biurze LGD (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25).

  Prosimy o przygotowanie propozycji zmian wraz z uzasadnieniem w zakresie konsultowanych kryteriów dotyczących zarówno podejmowania i rozwoju działalności, jak i poprawy estetyki wiejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno doprecyzowania lub zmiany punktacji aktualnych kryteriów albo dodania nowych pozycji.

  Wszystkie przedstawione przez Państwa wnioski zostaną poddane dyskusji na najbliższym spotkaniu w celu przygotowania projektu zmian z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Efektem prac grupy roboczej będzie projekt zmiany kryteriów, który kolejno zostanie poddany konsultacjom społecznym.

  Propozycje na załączonym FORMULARZU prosimy: przynieść na najbliższe spotkanie robocze, przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć osobiście do biura LGD w terminie do 13 września 2017 roku do godziny 12.00.

   

   WZC 03.10.2016

    ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  (Rekrutacja trwa do 31.12.2017 r.)

   BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

   UWAGA – PROJEKT OBEJMUJE RÓWNIEŻ ROLNIKÓW

    

   Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria:

   • wiek: 25 lat i więcej,
   • wykształcenie: maksymalnie średnie (nie dotyczy osób w wieku 50+),
   • brak zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu

    (nie dotyczy osób posiadających status osoby niepełnosprawnej),
   • osoby w wieku 50+ (emeryci, renciści).

    

   Czytaj więcej: Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego w ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - NABÓR 5/2017

    WZC 03.10.2016

     

    Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

    LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

    LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2017