Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Aktualności

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

 „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne"

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym  organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł.

Czytaj więcej: Nabór wniosków w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne"

LSR Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom uczestniczącym w procesie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020. Dzięki Państwa zaangażowaniu, kreatywności i przekazywaniu rzetelnej informacji udało się stworzyć Dokument, który - mamy nadzieje - realnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców naszego obszaru.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD, w szczególności: przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, stowarzyszenia, osoby fizyczne, nieaktywne zawodowo i bezrobotne oraz przedsiębiorców do zgłaszania uwag i sugestii odnośnie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz załączników wynikających z regulaminu konkursu. Projekt LSR wraz z załącznikami dostępny jest do konsultacji w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro – pokój 25) w godz. 9.00-13.00. Termin wnoszenia uwag i sugestii: do dnia 22 grudnia 2015 r.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!