foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kurs komputerowy

Konkurs

„NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – POTRAWY REGIONALNE REGIONU PRZEMYSKIEGO 2017”

jest organizowany w ramach operacji "Smaczny koniec lata" realizowanej w ramach PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017.

Środki na jego realizacje pochodza z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw Powiatu Przemyskiego, osadzonych w tradycji Ziemi Przemyskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Czas trwania konkursu - od 21 lipca do 15 września 2017 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa z dniem 15 września 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Konkurs Smaczny Koniec Lata" lub na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo osobiście w pokoju 66 do dnia 15.09.2017 do godziny 15.30.

Karta zgłoszeniowa znajduje się w REGULAMINIE KONKURSU.

WZC 03.10.2016

Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Wartość projektu wynosi: 1 994 316,00 zł.

Dofinansowanie z projektu z UE wynosi 1 695 168,60 zł.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

• jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub

• jest osobą w wieku 50 lat i więcej,

• jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),

• jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,

• nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu: Al. Piłsudskiego 40/15,  35-001 Rzeszów,  Tel/faks 17 857 71 00

  WZC 03.10.2016

  W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 4/2017 i 5/2017 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

  Termin Posiedzenia Rady: 8 sierpnia  2017 r.

  Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

  Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 4/2017 i 5/2017.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

   

  Ponadto informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją dotyczącą w/w naborów znajdują się do wglądu w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach jego urzędowania.

   WZC 03.10.2016

   DORADZTWO INDYWIDUALNE

   W TRAKCIE NABORÓW WNIOSKÓW NR 4/2017 i 5/2017

   W trakcie naborów wniosków (w dniach 04.07.2017 – 18.07.2017)

   doradztwo indywidualne będzie świadczone 

   w godzinach 09.00 – 14.00

   TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

   (maks. 30 minut dla jednego Beneficjenta).

   W dniach 17-18 lipca 2017 roku (ostatnie dni naborów wniosków)

                                                      doradztwo indywidualnenie nie będzie świadczone.

   WZC 03.10.2016

   W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naborów wniosków:

   • nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”.
   • nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”                                                   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców obszaru LGD, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem działalności z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się dnia 3 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

    TEMATYKA SPOTKANIA:

   • procedura oceny i wyboru wniosków,
   • lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej,
   • formularz Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu wraz z załącznikami.                                                                                                                                                                                                                                                                        SPOTKANIE MA CHARAKTER OTWARTY.       ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!