foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

W związku z propozycją zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na spotkanie robocze w dniu 13 września 2017 roku (środa) o godz. 15.30 w biurze LGD (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25).

Prosimy o przygotowanie propozycji zmian wraz z uzasadnieniem w zakresie konsultowanych kryteriów dotyczących zarówno podejmowania i rozwoju działalności, jak i poprawy estetyki wiejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno doprecyzowania lub zmiany punktacji aktualnych kryteriów albo dodania nowych pozycji.

Wszystkie przedstawione przez Państwa wnioski zostaną poddane dyskusji na najbliższym spotkaniu w celu przygotowania projektu zmian z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Efektem prac grupy roboczej będzie projekt zmiany kryteriów, który kolejno zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Propozycje na załączonym FORMULARZU prosimy: przynieść na najbliższe spotkanie robocze, przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć osobiście do biura LGD w terminie do 13 września 2017 roku do godziny 12.00.

 

  WZC 03.10.2016

   ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  (Rekrutacja trwa do 31.12.2017 r.)

  BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

  UWAGA – PROJEKT OBEJMUJE RÓWNIEŻ ROLNIKÓW

   

  Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria:

  • wiek: 25 lat i więcej,
  • wykształcenie: maksymalnie średnie (nie dotyczy osób w wieku 50+),
  • brak zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu

   (nie dotyczy osób posiadających status osoby niepełnosprawnej),
  • osoby w wieku 50+ (emeryci, renciści).

   

  Czytaj więcej: Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego w ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - NABÓR 5/2017

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2017

    Kurs komputerowy

    Konkurs

    „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – POTRAWY REGIONALNE REGIONU PRZEMYSKIEGO 2017”

    jest organizowany w ramach operacji "Smaczny koniec lata" realizowanej w ramach PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017.

    Środki na jego realizacje pochodza z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

    Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw Powiatu Przemyskiego, osadzonych w tradycji Ziemi Przemyskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

    Czas trwania konkursu - od 21 lipca do 15 września 2017 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa z dniem 15 września 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego.

    Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Konkurs Smaczny Koniec Lata" lub na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo osobiście w pokoju 66 do dnia 15.09.2017 do godziny 15.30.

    Karta zgłoszeniowa znajduje się w REGULAMINIE KONKURSU.