foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Wartość projektu wynosi: 1 994 316,00 zł.

Dofinansowanie z projektu z UE wynosi 1 695 168,60 zł.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

• jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub

• jest osobą w wieku 50 lat i więcej,

• jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),

• jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,

• nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu: Al. Piłsudskiego 40/15,  35-001 Rzeszów,  Tel/faks 17 857 71 00

  WZC 03.10.2016

  W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 4/2017 i 5/2017 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

  Termin Posiedzenia Rady: 8 sierpnia  2017 r.

  Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

  Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 4/2017 i 5/2017.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

   

  Ponadto informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją dotyczącą w/w naborów znajdują się do wglądu w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach jego urzędowania.

   WZC 03.10.2016

   DORADZTWO INDYWIDUALNE

   W TRAKCIE NABORÓW WNIOSKÓW NR 4/2017 i 5/2017

   W trakcie naborów wniosków (w dniach 04.07.2017 – 18.07.2017)

   doradztwo indywidualne będzie świadczone 

   w godzinach 09.00 – 14.00

   TYLKO po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

   (maks. 30 minut dla jednego Beneficjenta).

   W dniach 17-18 lipca 2017 roku (ostatnie dni naborów wniosków)

                                                      doradztwo indywidualnenie nie będzie świadczone.

   WZC 03.10.2016

   W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naborów wniosków:

   • nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”.
   • nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”                                                   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców obszaru LGD, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem działalności z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się dnia 3 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

    TEMATYKA SPOTKANIA:

   • procedura oceny i wyboru wniosków,
   • lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej,
   • formularz Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu wraz z załącznikami.                                                                                                                                                                                                                                                                        SPOTKANIE MA CHARAKTER OTWARTY.       ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

    

   WZC 03.10.2016 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   serdecznie zaprasza na szkolenie

   W związku z ogłoszeniem naborów wniosków nr 4/2017 i 5/2017 na działania:

   • „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą
   • „Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców obszaru LGD, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem działalności z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica na szkolenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 roku o godz. 09.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

   Szkolenie obejmowało będzie zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu) w ramach PROW 2014-2020.

   PROGRAM SZKOLENIA

   OBOWIĄZUJE REJESTRACJA – Prosimy o zgłoszenie swojego udziału (poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego) i przesłanie go e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub zgłoszenie telefonicznie (691 079 944, 16 676 02 57) do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 14.00.

   Osoby niezarejestrowane lub których zgłoszenia wpłynął po terminie nie będą mogły brać udziału w szkoleniu!