foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

 

Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 01.03.2017 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

 Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi. 

WZC 03.10.2016

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

ogłasza Konkurs "AKTYWNI SPOŁECZNIE" EDYCJA I - 2017

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wniosku oraz jego złożenie osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pokój 25 lub przesłanie podpisanego skanu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku złożenia wersji papierowej w biurze LGD należy dołączyć formularz  w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) lub przesłać go mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenia należy składać w terminie do 27 lutego 2017 r. do godz. 14.30 (decyduje data wpływu do Biura LGD).

TERMIN REALIZACJI INICJATYW:  Marzec - Czerwiec 2017 r.

 DO POBRANIA:

- FORMULARZ WNIOSKU

- REGULAMIN

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowej – księgowej.

Wymagania konieczne:

  • Wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunek preferowany: rachunkowość
  • co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości
  • znajomość procedur administracyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
  • udokumentowana wiedza z zakresu pełnej księgowości
  • znajomość przepisów prawa
  • umiejętność obsługi komputera

 

 

 

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej

WZC 03.10.2016 W trakcie naborów wniosków

(w dniach 30.01.2017 – 15.02.2017)

doradztwo indywidualne będzie świadczone

w godzinach 09.00 – 13.00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

(maks. 30 minut dla jednego Beneficjenta)

 

W dniach 14 – 15 lutego 2017 roku (ostatnie dni naborów wniosków)

doradztwo indywidualne  nie będzie świadczone.

Kurs komputerowy

W dniu 24 stycznia 2017 roku w Przemyślu Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zorganizowała Spotkanie informacyjno – konsultacyjne  organizowane w związku z naborami wniosków ogłoszonymi w dniach 30.01.2017 – 15.02.2017 współfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z obszaru działania LGD. Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o możliwościach i zasadach przyznawania pomocy oraz  sposobie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowanego przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Poprzez szkolenie Beneficjenci nabyli nową wiedzę niezbędną w zakresie prawidłowego wypełnienia dokumentów, procedury oceny i wyboru operacji oraz stosowania zasady konkurencyjności. FOTORELACJA