foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  (Rekrutacja trwa do 31.12.2017 r.)

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

UWAGA – PROJEKT OBEJMUJE RÓWNIEŻ ROLNIKÓW

 

Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria:

• wiek: 25 lat i więcej,
• wykształcenie: maksymalnie średnie (nie dotyczy osób w wieku 50+),
• brak zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 (nie dotyczy osób posiadających status osoby niepełnosprawnej),
• osoby w wieku 50+ (emeryci, renciści).

 

Czytaj więcej: Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego w ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

WZC 03.10.2016

 

Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - NABÓR 5/2017

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2017

   Kurs komputerowy

   Konkurs

   „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – POTRAWY REGIONALNE REGIONU PRZEMYSKIEGO 2017”

   jest organizowany w ramach operacji "Smaczny koniec lata" realizowanej w ramach PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017.

   Środki na jego realizacje pochodza z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

   Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw Powiatu Przemyskiego, osadzonych w tradycji Ziemi Przemyskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

   Czas trwania konkursu - od 21 lipca do 15 września 2017 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa z dniem 15 września 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego.

   Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl z dopiskiem "Konkurs Smaczny Koniec Lata" lub na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo osobiście w pokoju 66 do dnia 15.09.2017 do godziny 15.30.

   Karta zgłoszeniowa znajduje się w REGULAMINIE KONKURSU.

   WZC 03.10.2016

   Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

   Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

   Wartość projektu wynosi: 1 994 316,00 zł.

   Dofinansowanie z projektu z UE wynosi 1 695 168,60 zł.

    

   Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

   • jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub

   • jest osobą w wieku 50 lat i więcej,

   • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),

   • jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,

   • nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

   Informacji udzielamy w Biurze Projektu: Al. Piłsudskiego 40/15,  35-001 Rzeszów,  Tel/faks 17 857 71 00