foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Informację o wynikach naboru

na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej

Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej do biura LGD wpłynęły 3 oferty. Po wstępnej ocenie kandydatów dwie osoby zostały zakwalifikowane do II etapu procesu rekrutacyjnego. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na  wolne stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wybrano Panią Agnieszkę Gazdowicz.

INFORMACJA DO POBRANIA

  WZC 03.10.2016

  W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

  Termin Posiedzenia Rady: 6 – 7  marca 2017 r.

  Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

  Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

   WZC 03.10.2016

    

   Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 01.03.2017 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

    Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi.