Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Aktualności

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

ikona warsztat

SPOTKANIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW

NR 7/2018

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naboru wniosków nr 7/2018 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” organizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjno – informacyjne, które odbędzie dnia 10 sierpnia 2018 r. (piątek) w Sali Narad budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II piętro, pokój nr 107) w godzinach 9.00 – 11.00.

Tematem spotkania będą zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków.

UWAGA!!! OBOWIĄZUJE REJESTRACJA! Prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do biura LGD. Osoby niezarejestrowane oraz których zgłoszenia dotarły po terminie nie będą mogły brać udziału w spotkaniu. Termin przyjmowania zgłoszeń: 9 sierpnia 2018 r. godz. 14.00. Limit: maksymalnie po 2 osoby z jednej organizacji.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE                    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

WZC 03.10.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 7/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 7/2018 -  "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej"

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 6/2018 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naboru.

Termin Posiedzenia Rady: 2 sierpnia 2018 r., godz. 09.00

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 6/2018
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materialy i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia (w tym wnioski, które będą rozpotrywane) znadują się biurze LGD. Zaparszamy do wcześniejszego zaponania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

 

WZC 03.10.2016

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska", Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,  I piętro, pokój nr 25, 26, 27, 28, Tel./fax: 016 676 02 57, 691 079 944, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO w celu realizacji zadań statutowych Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska", udzielania doradztwa w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Ziemia Przemyska” na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wytycznych w ramach realizacji projektów unijnych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody.

Jednocześnie informujemy, że wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości Pani/Pana udziału w realizacji projektów wspierających lokalny rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu  LEADER oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

  • Samorząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie (Al. Cieplińskiego 4, 35-010  Rzeszów)
  • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Rzeszowie (Al. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów)
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa)

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

WZC 03.10.2016

Klauzule RODO dla Beneficjentów działania 19.2 PROW 2014-2020

Poniżej zamieszczamy do pobrania Formularz oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19.2 PROW, które należy załączyć wraz z:

- wnioskiem o przyznanie pomocy
- umową o przyznaniu pomocy
- wnioskiem o płatność.
 
Formularz składa się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Pobierz formularz: Klauzule 19.2