foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016 Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" odbędzie się dnia 23.11.2016 r. (środa) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady oraz  Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i oceny operacji dokumenty zostały przesłane pocztą w celu wcześniejszego zapoznania się z nimi. 

W Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 zaistniała konieczność ujednolicenia wysokości premii w ramach Podejmowania działalności gospodarczej, dlatego uwzględniając założenia budżetowe oraz przejęte w LSR wskaźniki proponuje się ustalenie kwoty wsparcia w wysokości 80 000,00 zł. Z uwagi na obszerność dokumentu zostaje on opublikowany na stronie internetowej. Jedyne zmiany znajdują się na stronach 49 oraz 52.

Ewentualne uwagi lub sugestie prosimy przekazywać do biura LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" osobiście w godzinach urzędowania, e-mailem, telefonicznie lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej (w zakładce Kontakt).