foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

DSC02996

W dniu 1 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się szkolenie w zakresie działań:

  • „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”
  • „Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział mieszkańcy obszaru LGD, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozszerzeniem działalności z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica.

Szkolenie prowadził Pan Stanisław Baska, a tematyka obejmowała zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu) w ramach PROW 2014-2020. FOTORELACJA