foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

DSC02996

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się szkolenie w zakresie działań:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej ,  
  • Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej  
  • Konserwacja lub/i restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz wszyscy zainteresowani z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica.

Szkolenie prowadził PanDamian Zakrzewski, a tematyka obejmowała zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (Wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami) w ramach PROW 2014-2020. FOTORELACJA