foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

DSC02996 W dniu 10 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zorganizowała Konkurs Bożonarodzeniowy 2016. Wzięły w nim udział 4 stowarzyszenia z terenu objętego LSR:

  1. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE",
  2. Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" w Drohojowie,
  3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kniażyc,
  4. Stowarzyszenie Kulturalne "JAWOR" w Pikulicach.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i intergracja członków społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA". 

Komisja w składzie: Lubomira Michałuszko, Marek Kudła, Maria Sydor oraz Anna Nowakowska po dokonaniu degustacji potraw postanowiła przyznać wyróżnienie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kniażyc. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i liczymy na aktywny udział w kolejnych działaniach LGD! FOTORELACJA