foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

W dniu 28 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w związku z planowanym na I półrocze 2017 r. naborem wniosków na działania: „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W szkoleniu uczestniczyło 25 mieszkańców obszaru objętego LSR, w tym 21 osób z grup defoworyzowanych, czyli osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Głównym celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. GALERIA