foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kurs komputerowy

W okresie październik - listopad 2016 roku w Łętowni Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Łętowni i Bełwina organizowała kurs komputerowy w ramach przedsięwzięcia „Kurs komputerowy z wykorzystaniem Internetu dla osób 40 + ” współfinansowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. Uczestnicy kursu  - mieszkańcy Gminy Przemyśl z ogromnym zaangażowaniem poznawali działanie sprzętu komputerowego oraz tajniki Intenetu. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień komputerowych oraz wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności.  FOTORELACJA