foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kurs komputerowy

W dniu 24 stycznia 2017 roku w Przemyślu Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zorganizowała Spotkanie informacyjno – konsultacyjne  organizowane w związku z naborami wniosków ogłoszonymi w dniach 30.01.2017 – 15.02.2017 współfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z obszaru działania LGD. Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o możliwościach i zasadach przyznawania pomocy oraz  sposobie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, realizowanego przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Poprzez szkolenie Beneficjenci nabyli nową wiedzę niezbędną w zakresie prawidłowego wypełnienia dokumentów, procedury oceny i wyboru operacji oraz stosowania zasady konkurencyjności. FOTORELACJA