foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

 

Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", które odbędzie się dnia 01.03.2017 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3. 

 Poniżej zamieszczamy dokumeny do zapoznania się z nimi.