Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Posiedzenie Rady LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 6 – 7  marca 2017 r.

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.