Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Posiedzenie Rady w związku z zakończeniem naborów wniosków nr 4/2017 i 5/2017

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 4/2017 i 5/2017 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

Termin Posiedzenia Rady: 8 sierpnia  2017 r.

Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 4/2017 i 5/2017.
  2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
  3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

Ponadto informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją dotyczącą w/w naborów znajdują się do wglądu w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach jego urzędowania.