Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Wyniki naboru wniosków nr 4/2017 - „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

 

Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2017