foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji do biura LGD wpłynęły 3 oferty.

Publikujemy Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji wraz ze wskazaniem liczby punktów uzyskanych według kryteriów określonych w ogłoszeniu.