foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji

Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji do biura LGD wpłynęły 3 oferty. Po wstępnej ocenie kandydatów jedna osoba została zakwalifikowana do II etapu procesu rekrutacyjnego. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na  wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji wybrano Panią Anetę Chachura.