Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko

ds. obsługi finansowo - księgowej do biura LGD wpłynęła 1 oferta.

Publikujemy Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej wraz ze wskazaniem liczby punktów uzyskanych według kryteriów określonych w ogłoszeniu.