foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Klauzule RODO dla Beneficjentów działania 19.2 PROW 2014-2020

Poniżej zamieszczamy do pobrania Formularz oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19.2 PROW, które należy załączyć wraz z:

- wnioskiem o przyznanie pomocy
- umową o przyznaniu pomocy
- wnioskiem o płatność.
 
Formularz składa się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Pobierz formularz: Klauzule 19.2