Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Wyniki oceny w ramach naboru nr 6/2018 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: "Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

 

Dnia  2 sierpnia 2018 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 6/2018 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy” 

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 6/2018