Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Wyniki oceny w ramach naboru nr 3 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

 

Dnia 20 marca 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 3/2017 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.