Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" - Wyniki ponownej oceny operacji w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru wniosków nr 2/2017 w zakresie „Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

WZC 03.10.2016

 

W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w zakresie zarzutów podniesionych w protestach złożonych przez Wnioskodawców  w ramach naboru wniosków nr 2/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 14.06.2017 oraz 27.06.2017r. dokonała ponownej oceny operacji.

Protokół z Posiedzenia z dnia 27.06.2017 - Nabór 2/2017

Lista operacji wybranych do finansowania