foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

 

W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w zakresie zarzutów podniesionych w protestach złożonych przez Wnioskodawców  w ramach naboru wniosków nr 4/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 25.10.2017 oraz 03.11.2017 r. dokonała ponownej oceny operacji.

Protokół z Posiedzenia - Nabór 4/2017