foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

I. ULOTKA PRZÓD   I. ULOTKA TYŁ                                                                                          Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" publikuje ulotkę informacyjną  skierowana do osób zainteresowanych rozpoczęciem            działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych (osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo)

 

DO POBRANIA