foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

1 7 W dniu 3 lipca 2016 roku w Ostrowie (Gmina Przemyśl) odbyła się impreza masowa „10 Święto Pieroga”, w której Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” brała udział w charakterze sponsora oraz wystawcy (punkt informacyjno – promocyjny).

Podczas imprezy na stadionie w Ostrowie przedstawiciele 11 sołectw wchodzących w skład Gminy Przemyśl prezentowali i promowali wyroby garmażeryjne, produkty lokalne i rękodzieło. Dodatkowo brali udział w różnych konkurencjach rywalizując o tytuł „Najlepszego Sołectwa”. Cykliczna impreza rokrocznie cieszy się ogromną popularnością, więc i w tym roku uczestniczyli w niej mieszkańcy nie tylko Gminy Przemyśl, ale całego obszaru objętego LSR.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w celu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego (w tym szczególnie kulinarnego) została sponsorem nagród w konkursie lepienia pierogów. Ponadto, w trakcie imprezy umożliwiono mieszkańcom gmin wchodzących w skład LGD skorzystanie ze doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracownika LGD w punkcie informacyjno – promocyjnym. Podczas imprezy rozpowszechniano informacje o działalności LGD, w tym przede wszystkim o możliwości i zasadach przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – realizując tym samym działania wynikające z Planu Komunikacji na rok 2016. Osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje o bezpłatnym doradztwie prowadzonym przez pracowników biura,  zakresie pomocy i podmiotach uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz danych kontaktowych Stowarzyszenia. Rozdano także 90 sztuk ulotek informacyjnych (po 30 sztuk każdego z 3 rodzajów) zachęcających do skorzystania ze wsparcia. Więcej zdjęć w GALERII