foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kurs komputerowy

W okresie październik - listopad 2016 roku w Gminie Medyka Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wraz Uczniowskim Klubem Sportowym "JAGIELLONKA" w Medyce organizowała zajęcia "SPORT - ZDROWIE - AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA DLA KAŻDEGO" współfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. Uczestnicy zajęć  - mieszkańcy Gminy Medyka z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach aerobiku, zumby oraz badmintona. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły na wzrost zainteresowania udziałem w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych oraz wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności.  FOTORELACJA