foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

32367

Aktualna data

ikona warsztat

 

Szanowni Państwo,

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ponownie zaprasza na bezpłatne szkolenie "Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych".

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.02.2019 r. w godzinach od 9:00 - 13:00 w Przemyślu przy ulicy Kapitulnej 1 (sala szkoleniowa na parterze).

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić dołączony do niniejszej wiadomości formularz zgłoszeniowy osoby prawnej i przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18.02.2019. Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć osobiście w dniu szkolenia podpisany przez osoby uprawnione. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc jest ograniczona.

                                                                                                       FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Szkolenia:

1.    Dotacyjne środki Unii Europejskiej

·         Fundusze strukturalne i fundusz spójności w ramach perspektywy

finansowej 2014-2020

2.    Dotacje krajowe

3.    Środki celowe administracji publicznej

4.    Zlecanie zadań publicznych przez organy administracji samorządowej

·         Konkursy dotacyjne gmin, powiatów i województw

5.    Środki dotacyjne krajów spoza Wspólnoty Europejskiej

 

Serdecznie zapraszamy,

Iwona Fudali

tel: 512143455

Animator/Doradca kluczowy Prowes

https://www.facebook.com/projektnawigator/

ikona warsztat

 

Szanowni Państwo,

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie "Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych".

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.01.2019 r. w godzinach od 9:00 - 13:00 w Przemyślu przy ulicy Kapitulnej 1 (sala szkoleniowa na parterze).

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić dołączony do niniejszej wiadomości formularz zgłoszeniowy osoby prawnej i przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28.01.2019. Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć osobiście w dniu szkolenia podpisany przez osoby uprawnione. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc jest ograniczona.

Program Szkolenia:

1.    Dotacyjne środki Unii Europejskiej

·         Fundusze strukturalne i fundusz spójności w ramach perspektywy

finansowej 2014-2020

2.    Dotacje krajowe

3.    Środki celowe administracji publicznej

4.    Zlecanie zadań publicznych przez organy administracji samorządowej

·         Konkursy dotacyjne gmin, powiatów i województw

5.    Środki dotacyjne krajów spoza Wspólnoty Europejskiej

 

Serdecznie zapraszamy,

Iwona Fudali

tel: 512143455

Animator/Doradca kluczowy Prowes

https://www.facebook.com/projektnawigator/

strona projektu

PROWadzimy na starcie

- LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"

Zapraszamy do obejrzenia filmu

promującego działania LGD!   

FILM DO OBEJRZENIA

W materiale filmowym: Wioska Fantasy w Kuńkowcach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach!

 

ikona warsztat

  ZAPROSZENIE na WARSZTAT REFLEKSYJNY

 na temat realizacji LSR i działań LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

w 2018 roku

28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 28 stycznia 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu (ul. Plac Dominikański 3, sala nr 107) o godz. 10.00.

Do udziału w warsztacie LGD serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” tj. gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Orły, Przemyśl. Stubno, Medyka, Żurawica.

W warsztacie refleksyjnym mogą wziąć udział członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 1.  Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2.  W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3.  W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4.  W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5.  Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6.  Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7.  Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8.  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku.

Swoje uczestnictwo prosimy potwierdzić telefonicznie (16 676 02 57, 691 079 944) do dnia 25 stycznia 2019 r. lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

ikona warsztat

 

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.01.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 28.01.2019 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji oraz Regulaminie Rady
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

  

          

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków. 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami:

                                                      PROCEDURA                                           REGULAMIN RADY