foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

25718

Aktualna data

ikona warsztat

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.12.2018 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 107) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie nowego członka.
 5. Szkolenie dla członków organów LGD (zgodnie z Planem Szkoleń LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.   

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków.

 

 

 

WZC 03.10.2016

Lokalna Grupa Działania„ZIEMIA PRZEMYSKA”

serdecznie zaprasza na

Szkolenie w zakresie „Zasady konkurencyjności wydatków  

w ramach PROW 2014-2020”

realizowane w ramach poddziałania

 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica na szkolenie, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 roku o godz. 09.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. Nr 62).

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA – Prosimy o zgłoszenie swojego udziału (poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO) i przesłanie go e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  lub  dostarczenie  osobiste  do  biura  LGD  do  dnia    5 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Osoby niezarejestrowane lub których zgłoszenia wpłynął po terminie nie będą mogły brać udziału w szkoleniu!

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do Beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!    Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

  WZC 03.10.2016

   Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza do udziału w 

  KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM 2018

  Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych oraz kultywowanie obrzędów świątecznych obszaru działania LGD

  Konkurs odbędzie się w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu  

  dnia 13 grudnia 2018 roku godz. 11.00 .

  Tematyka konkursu obejmuje „Potrawy bożonarodzeniowe”. W ramach prezentacji potraw bożonarodzeniowych każdy Uczestnik zgłasza do konkursu po jednej potrawie w każdej z trzech kategorii:      I. Przystawki      II. Dania Główne     III. Ciasta i desery

  W konkursie mogą uczestniczyć grupy mieszkańców (min. 3 osoby), Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje działające na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka,Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica objętych objętych Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). 

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej oraz jej złożenie osobiście, drogą elektroniczną          (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  lub za pośrednictwem poczty do siedziby Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”,      ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pokój 95 do dnia 29 listopada 2018 roku do godz. 14.00.

  KARTA ZGŁOSZENIOWA                     REGULAMIN KONKURSU            PLAKAT

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www. ziemiaprzemyska.pl oraz w biurze LGD  (Plac Dominikański 3, pokój nr 25, tel. 16 676 02 57, 691 079 944, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Informacja o wynikach naboru

   na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji

   Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji do biura LGD wpłynęła 1 oferta. Po wstępnej ocenie kandydat został zakwalifikowany do II etapu procesu rekrutacyjnego. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na  wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji wybrano Panią Justynę Polkowską.