foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

131253

Aktualna data

logotypy

Warsztaty kulinarne w Gminie Medyka

  Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

wraz ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Torki

"NIE TYLKO DLA SIEBIE"

serdecznie zaprasza

na warsztaty kulinarne

realizowane w ramach przedsięwzięcia

"Promocja dziedzictwa lokalnego

- potrawy lokalne oraz wyrób biżuterii i ozdób"

organizowane w dniu 13 października 2016 roku

o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Torkach

 

WZC 03.10.2016 Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" odbędzie się dnia 03.10.2016 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.Porządek posiedzenia.  Zmiany w procedurze

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020 przedkładamy do konsultacji projekt dokumentu. Do pobrania

Ewentualne uwagi lub sugestie prosimy przekazywać do biura LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" osobiście w godzinach urzędowania, e-mailem, telefonicznie lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej (w zakładce Kontakt).

dsc 0364 W dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się szkolenie dla Rady LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 9 osób. Zakres szkolenia obejmował Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020, procedury wyboru operacji i kryteriów ich oceny oraz PROW 2014-2020. Spotkanie zakończyło się egzaminem - wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny. FOTORELACJA

dsc 0287 10 W dniu 17 sierpnia 2016 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się szkolenie dla Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników LGD, w którym uczestniczyło 24 osoby. Spotkanie prowadził Pan Leszek Leśniak - pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Tematem spotkania były "Procedury wyboru operacji oraz kryteria ich oceny". Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i nabycie umiejętności niebędnych przy ocenie i wyborze operacji w ramach poddziałania poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - PROW 2014-2020. Szkolenie zostało zakończone egzaminem certyfikowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie/Odział w Krakowie.  FOTORELACJA