foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

126680

Aktualna data

logotypy

Zmiana rozporządzenia określającego warunki oraz tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2   

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

 

Rozporzązenie 19.2 zmieniające

Rozporządzeie 19.2 tekst jednolity

WZC 03.10.2016

   Szkolenie dla potencjelnych beneficjentów i beneficjentów

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naborów wniosków nr 1/2020  oraz nr 2/2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału realizującego przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą” oraz pn.: „Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz przedsiębiorców na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, które odbędzie się dnia

 

 

Czytaj więcej: Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 19.09.2020

WZC 03.10.2016

   SPOTKANIE

INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” naboru wniosków nr 1/2020 w zakresie „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą” oraz naboru wniosków nr 2/2020 w zakresie „Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się

 

 

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 11 września 2020 roku

I. ULOTKA PRZÓD Gminna Placówka Kultury w Stubnie

we współpracy z

Gminą Stubno oraz Lokalna Grupa Działania

ZAPRASZA

 Wszystkich mieszkańców Gminy Stubno

z grupy defaworyzowanej (osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo)

warsztaty kulinarne

„ Potrawy mięsne”

W dniach 27-28 sierpnia 2020 r.

od godz.13.00 Świetlica przy OSP w Stubnie

 

Zapisy w bibliotece w  Stubnie do 26.08.2020r. Liczba miejsc ograniczona.

 

I. ULOTKA PRZÓD        

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ogłaszają

KONKURS

dla mieszkańców Gminy Bircza

„Wypiek pieczywa dożynkowego”

 

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

weźmie udział w akcji finansując nagrody dla zwycięzców

 

Szczegóły konkursu w regulaminie