foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

POWIATOWE KONKURSY WIELKANOCNE 2023

Gmina Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim organizuje powiatowe konkursy wielkanocne:

  • na najładniejszą pisankę,
  • na dużą tradycyjną palmę,
  • na ciasto wielkanocne.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas XXIII Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu. Podczas Sejmiku zostanie też zorganizowany kiermasz wielkanocny, do udziału w którym zapraszamy wszystkich chętnych rękodzielników.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Przemyskiego do udziału w wydarzeniu. Szczegóły w załączonych regulaminach oraz kartach zgłoszeń.

pisanki-2023, regulamin

Karta_zgłoszenia_Konkurs_na_pisanki

Karta_zgłsozenia_Pisanki _kiermasz

Regulamin_karta_zgłoszeń_Konkurs_palma,_ciasto

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza na

Przemyski Portal Gospodarczy

Przemyski Portal Gospodarczy adresowany jest do lokalnych przedsiębiorców oraz osób, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Celem portalu jest skupienie w jednym miejscu informacji zamieszczanych w różnych miejscach, a skierowanych do szeroko rozumianego biznesu.

Przemyski Portal Gospodarczy dostępny jest pod adresem

www.przemyskiportalgospodarczy.pl

Na Przemyskim Portalu Gospodarczym można znaleźć m.in:

  • informacje na temat wsparcia finansowego (dotacje, pożyczki) na założenie lub rozwój firmy,
  • informacje o dotacjach do szkoleń pracowników,
  • przepisy prawa lokalnego, ważne w prowadzeniu firmy,
  • bazę ofert nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
  • informacje na temat różnych ciekawych inicjatyw skierowanych do biznesu.

Zapraszamy także do  zapisania się do naszego Newslettera

W celu zapisania się do Newslettera Przemyskiego Portalu Gospodarczego kliknij w link: https://przemyskipg.pl/#zapisz-sie-na-newsletter

Przemyski Portal Gospodarczy powstał w ramach projektu pt. „Razem zmieniamy Przemyśl”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

ikona warsztat

ANKIETA DOTYCZĄCA  ZMIANY STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020.

W związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”  planuje aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020 i przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych na przedsięwzięcia, które Wnioskodawcy chcieliby  zrealizować do końca czerwca 2024 roku. W celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii, na realizację którego przedsięwzięcia powinny zostać przeznaczone środki finansowe.

Jednocześnie zaznaczamy, że ostateczny termin realizacji operacji to  30 czerwca 2024 roku.

Dlatego ustalając termin zakończenia realizacji operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny LGD na dokonanie wyboru operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM (odpowiednio 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków) oraz czas potrzebny UM na rozpatrzenie wniosku od dnia wpływu do UM przekazanego przez LGD wniosku (z uwzględnieniem wstrzymania biegu terminu w sytuacji wezwania LGD lub podmiotu do usunięcia braków), a także czas niezbędny na realizację operacji i uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp. Mając na uwadze krótki czas, który zostanie Wnioskodawcom na realizację operacji należy tak  zaplanować zakres rzeczowo – finansowy, żeby jego realizacja była możliwa we wskazanym wyżej terminie.

Swoje propozycje i sugestie prosimy przekazywać na niniejszym FORMULARZU drogą elektroniczną e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową (na adres: LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl) do 15 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu).

ikona warsztat Zaproszenie do wypełnienia ANKIETY w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR  LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” dotyczącej realizacji LSR i działalności LGD w roku 2022

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza do wypełnienia ankiety, który dotyczy realizacji LSR i działalności LGD.

Ankietę można wypełnić ONLINE lub w wersji papierowej (word, PDF)  i dostarczyć do biura do dnia 10 lutego 2023 r. osobiście, mailem lub pocztą.  

    ANKIETA  online             ANKIETA do pobrania WORD       ANKIETA do pobrania PDF        

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca bieżącej realizacji LSR jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR. 

„Zakup kopaczek do ziemniaków” – kolejny grant zrealizowany w ramach projektu TalentA Polska 2022

W ramach programu TalentA Pani Elżbieta Moskowicz zdobyła III miejsce w konkursie grantowym i otrzymała 4 000,00 $ na realizację projektu „Zakup kopaczek do ziemniaków”.

W ramach projektu zostały zakupione dwie kopaczki elewatorowe do ziemniaków.

Celem grantu było usprawnienie i ułatwienie pracy kobietom na wsi. Zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom Młodowic oraz całej Gminy Fredropol.

Realizacja Programu TalentA w Polsce była możliwa dzięki firmie Corteva Agriscience, która aktywnie wspiera kobiety pracujące w rolnictwie.                                                     DZIĘKUJEMY!
                                                                                                      GALERIA