foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej problemów i potrzeb oraz mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.

Prosimy o włączenie się w prowadzone Konsultacje Społeczne, gdyż Państwa opinie - jako członków lokalnej społeczności - są dla nas bardzo cenne. ANKIETA

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” zaprasza mieszkańców Gmin wchodzących w skład LGD (Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica), w szczególności przedstawicieli: organizacji pozarządowych, kół gospodyń, klubów sportowych, OSP i parafii oraz rolników, przedsiębiorców i Lokalnych Liderów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na potrzeby opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.

Konsultacje spoleczne LGD