Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

rozporządzenie Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" uprzejmie informuje, że szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.z 2015 poz. 1570) określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. opublikowane dniu 9 października 2015 r. .

 

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z DOKUMENTEM.

money 1015277 960 720 W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 9 listopada do dnia 30 grudnia 2015.

W naborze zostało złożonych i wybranych 28 LSR, w  tym 26 LSR współfinansowanych z EFRROW oraz 2 LSR współfinansowane z EFMR.

Dobre praktyki Oddając w Państwa ręce publikację Dobre praktyki LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w PROW 2007-2013 chcielibyśmy podkreślić, jak spektakularnie zmienił się obszar wiejski objęty Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Zebraliśmy i wyselekcjonowaliśmy projekty, które odgrywają szczególną rolę dla miejscowości, w których zostały zrealizowane. Wszystkie przedsięwzięcia stanowią dowody na to, co można osiągnąć łącząc pomysłowość i determinację naszych mieszkańców ze środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jesteśmy przekonani, że publikacja stanowić będzie inspirację dla mieszkańców obszarów wiejskich, chcących zmieniać rzeczywistość, w której żyją. Wykorzystanie środków europejskich czyni ten proces łatwiejszym, dlatego zachęcamy, by lektura niniejszego opracowania stała się motywacją do wspierania dalszych lokalnych oddolnych inicjatyw, które z dumą będziemy mogli realizować w przyszłym okresie programowania.

 

DO POBRANIA:   Dobre praktyki

pUBLIACJA 1 pUBLIKACJa 2

Mając na uwadze fakt, że dziedzictwo kulinarne odgrywa dziś niezwykle ważną rolę w promocji każdego regionu, oddajemy w Państwa ręce publikacje kulinarne LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA". Stanowią ona zbiór najciekawszych, starannie dobranych tradycyjnych potraw wywodzących się z przepisów Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców z obszaru ośmiu gmin objętych LSR, tj. Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.
Wyrażamy nadzieję, iż przygotowane publikacje będą dla Państwa nie tylko inspiracją do odkrywania smaków z naszego obszaru, ale także przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulinarnego regionu.

 

DO POBRANIA:    Kulinarne skarby        Regionalne Dziedzictwo Kulinarne