foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Dożynki Powiatowe
Nakło, 4 września 2022 roku


Dnia 4 września 2022 roku na stadionie sportowym w Nakle odbyły się Dożynki Powiatowe. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, a następnie odbyła się uroczystość dożynkowa: powitanie, wystąpienie gości oraz wręczenie medali i odznaczeń. Po części oficjalnej oraz prezentacji wieńców, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia bogatego programu artystycznego. Występ grupy śpiewaczej ALE BABKI, występ Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy, występ Kapeli Ludowej „Dynowianie”, występ zespołu XYZ, pokaz taneczny – Studio Tańca „CHILLOUT”. Gwiazdą wieczoru był zespół Veegas. Odbył się również konkurs na „Najlepszy chleb dożynkowy”. Dla najmłodszych uczestników imprezy były przygotowane liczne atrakcje w postaci gier i zabaw. Dożynki zakończyła zabawa taneczna. Głównym celem zrealizowanym w ramach tego przedsięwzięcia były budowanie kapitału społecznego w regionie.

                                                                                                         GALERIA 

bocianiada 2022

 

 

 

 DOŻYNKI POWIATOWE

Serdecznie zapraszamy na imprezę integracyjną 

Dożynki Powiatowe,

które odbędą się na Stadionie sportowym w Nakle

4 września 2022 r.

 

ikona warsztat

Warsztaty „Spotkanie z Biznesem”.

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z Biznesem”.

Podczas warsztatów nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się 13 września 2022 r. od 9:00 do 15:30 w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na stronie: https://inkubatorprzemyski.pl/spotkanie-z-biznesem/

Ilość miejsc ograniczona!

ikona warsztat

Spotkania konsultacyjne w ramach opracowywania LSR  na lata 2021-2027

W okresie od 26 lipca do 10 sierpnia 2022 roku Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w ramach opracowywania LSR na lata 2021 – 2027 przeprowadziła spotkania konsultacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego  z Gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica.

Celem spotkań było przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz ustalenie głównych celów, priorytetów i kierunków rozwoju obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w perspektywie do  2027 roku.

 GALERIA

 

ikona warsztat

Szanowni Państwo,


Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 - 2027.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD oraz zdiagnozowanie rzeczywistych problemów i potrzeb lokalnej społeczności.

ANKIETA

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca potrzeb i problemów naszego obszaru jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie,   z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR.