foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

131254

Aktualna data

logotypy

Informacja w sprawie przekazywania dokumentów dotyczących PROW 2014-2020 w formie elektroniczne

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) istnieje możliwość składania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dokumentów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wersji elektronicznej na niżej podanych warunkach.

Dokumentami tymi mogą być:

 

  • wnioski o przyznanie pomocy (WoPP),
  • wnioski o płatność (WoP),
  • wszystkie inne dokumenty/pisma.

 

Sposób przekazania dokumentacji:

1. Korespondencję należy przekazywać jedynie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (https://bip.podkarpackie.pl/index.php/elektroniczna-skrzynka-podawcza)

2. Korespondencja oraz załączone pliki (jeśli tego wymagają) musi być opatrzona jednym z następujących podpisów:

 

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym, albo
  • podpisem osobistym lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

 

3. Korespondencja winna zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.

4. Formularze dokumentów, które mogą być składane w formie elektronicznej na formularzach udostępnionych na stronie internetowej prow.podkarpackie.pl w zakładce dokumenty

5. Dokumenty elektroniczne mogą być składane w jednym z następujących formatów: doc, docx, rtf, txt, gif, jpg, png, tif, pdf, xml.