foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Zmiana rozporządzenia określającego warunki oraz tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2   

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

 

Rozporzązenie 19.2 zmieniające

Rozporządzeie 19.2 tekst jednolity