foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Rozstrzygnięcie 

KONKURSU KULINARNEGO „Regionalny przepis”

   W dniu 13 listopada 2020r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przeprowadzono ocenę zgłoszeń do KONKURSU KULINARNEGO – regionalny przepis współfinansowany w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020.  

Wzięło w nim udział 9 uczestników.

  1. Stowarzyszenie AKTYWNI RAZEM Zadąbrowie,
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie,
  3. ADSUM Stowarzyszenie Mieszkańców oraz Sympatyków Ostrowa i Ziemi Przemyskiej,
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni,
  5. Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki w Stubnie,
  6. Gminne Centrum Kulturalne w Stubnie,
  7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kniażyc,
  8. Elżbieta Kądziołka,
  9. Magdalena Obłoza.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji związanych ze regionalnymi przepisami.

Komisja w składzie: Piotr Worosz – przewodniczący, Marzena Igras oraz Agata Lalik po dokonaniu analizy zgłoszeń uwzględniając kryteria zawarte w karcie ocen postanowiła:

W kategorii I – przystawki – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie za Chleb pszenno – żytni z ziarnami.

W kategorii II – dania główne – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łętowni za Pierochy.

W kategorii III – ciasta i desery – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Gminnego Centrum Kulturalne w Stubnie za ciasto z jeżyną.

W kategorii IV – przetwory - przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM Zadąbrowie za kolorowy warzywniak.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną rozdanie nagród po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z laureatami odbędzie się z każdym indywidualnie.

 

GALERIA NAGRODZONYCH PRZEPISÓW