Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ikona warsztat

 ANKIETA W RAMACH EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LSR

W związku z prowadzoną ewaluacją LSR zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie trwa kilka minut. Celem działania jest ocena wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Zebrane informacje będą przydatne przy tworzeniu nowej LSR W przyszłej unijnej perspektywie finansowej.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 27.05.2022 ROKU.

 

  WYPEŁNIJ ANKIETĘ