foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Konferencja "Wpływ programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności" - Drohojów,             9 grudnia 2022 r.

Dnia 9 grudnia 2022 r. w Drohojowie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólna Sprawa"
w Drohojowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Drohojowie oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Częstochowskiej zorganizowała konferencję pt. "Wpływ programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności".

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Starosta Przemyski - Jan Pączek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Wojciech Bobowski, wójtowie gmin powiatu przemyskiego: Tadeusz Bobek, Marek Iwasieczko, Bogusław Słabicki, Ryszard Adamski, Wacław Pawłowski, burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko, Prezes Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl Mirosław Majkowski, przedstawiciele Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciele Gminy Orły, członkowie władz LGD, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych oraz członkowie lokalnej społeczności.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" przedstawili swoją 15 – letnią działalność na obszarach wiejskich, pokazując przekłady zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć oraz podkreślając aktywną współpracę
 z samorządami i organizacjami działającymi na terenie LGD. Na przykładzie projektów zrealizowanych w miejscowości Drohojów ukazano wpływ wdrażania Programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności.

W drugiej części spotkania przedstawiciele społeczności lokalnej Drohojowa: Janusz Hołyszko – Wiceprezes Stowarzyszenia „WSPÓLNA SPRAWA” (jednocześnie: Wiceprezes OSP w Drohojowie oraz Wiceprezes LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”) oraz Ryszard Żuk - Prezes Stowarzyszenia „WSPÓLNA SPRAWA” oprowadzili uczestników po miejscowości pokazując miejsca i obiekty odremontowane / odrestaurowane lub wyposażone w ramach projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedstawiciele władz złożyli także wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ojców Niepodległości oraz Pomnikiem Św. Floriana.
Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na regionalny poczęstunek. 
                                                                                    GALERIA