foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

ANKIETA DOTYCZĄCA  ZMIANY STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020.

W związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”  planuje aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020 i przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych na przedsięwzięcia, które Wnioskodawcy chcieliby  zrealizować do końca czerwca 2024 roku. W celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii, na realizację którego przedsięwzięcia powinny zostać przeznaczone środki finansowe.

Jednocześnie zaznaczamy, że ostateczny termin realizacji operacji to  30 czerwca 2024 roku.

Dlatego ustalając termin zakończenia realizacji operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny LGD na dokonanie wyboru operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM (odpowiednio 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków) oraz czas potrzebny UM na rozpatrzenie wniosku od dnia wpływu do UM przekazanego przez LGD wniosku (z uwzględnieniem wstrzymania biegu terminu w sytuacji wezwania LGD lub podmiotu do usunięcia braków), a także czas niezbędny na realizację operacji i uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp. Mając na uwadze krótki czas, który zostanie Wnioskodawcom na realizację operacji należy tak  zaplanować zakres rzeczowo – finansowy, żeby jego realizacja była możliwa we wskazanym wyżej terminie.

Swoje propozycje i sugestie prosimy przekazywać na niniejszym FORMULARZU drogą elektroniczną e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową (na adres: LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl) do 15 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu).