Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” prowadzi prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 - 2027.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktywne zaangażowanie i czynny udział w zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych wszystkich chętnych w proces tworzenia LSR.

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca potrzeb i problemów naszego obszaru jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR.

INFORMACJA O TERMINACH SPOTKAŃ NA PLAKACIE.

Zachęcamy do czynnego udziału oraz zgłaszania swoich uwag i pomysłów!