Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 ikona=

 

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących:

 - Diagnozy obszaru,

- Lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

- Celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027,

Planu komunikacji z lokalną społecznością.

Projekty dokumentów wraz z formularzami uwag dostepne sa w zakładce Proces opracowywania LSR. 

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 mozna uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach urzędowania.