foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

 ikona=

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP".

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2145-bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-msp?fbclid=IwAR1p3u7q3jmWXwcwJnQUhHRdTeYj1KAaywO0iwnS8L4kSeobJJxCyOelqT8

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane: cele oraz możliwości wsparcia; warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów); szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji; informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników; informacje nt. kosztów w projektach.

Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.

Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.