Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

 ikona=

 Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że nasza Lokalna Strategia Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2023 - 2027 została pozytywnie oceniona!

W przygotowanie dokumentu włożyliśmy wiele wysiłku i zaangażowania. Odbyliśmy liczne spotkania i rozmowy, przeprowadziliśmy wywiady i ankiety, zebraliśmy setki danych - wszystko po to, aby jak najlepiej zrozumieć i spełnić oczekiwania naszej lokalnej społeczności.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas w opracowywaniu LSR, uczestniczyli w różnego rodzaju formach partycypacyjnego tworzenia dokumentu, zgłaszali swoje uwagi, sugestie i opinie. To właśnie dzięki tej współpracy, wspólnemu wysiłkowi i determinacji udało nam się osiągnąć ten sukces, a nasza LSR ma oddolny charakter i odpowiada na realne potrzeby lokalnej społeczności.

Obecnie oczekujemy na podpisanie Umowy Ramowej, dzięki czemu w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć realizację zaplanowanych działań.

Nowa LSR to nowe środki finansowe na kolejne lata, a tym samym szansa na bardziej intensywny rozwój naszego obszaru. To szansa dla przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji oraz samorządów na pozyskiwanie funduszy na realizację swoich działań.

Dzięki nowym możliwościom wsparcia wnioskodawcy będą mogli realizować zarówno projekty inwestycyjne, jak i społeczne.

Liczymy na dalszą owocną współpracę!