foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

 ikona=

 Warsztaty wokalne w Birczy

listopad - grudzień 2023 r.

W okresie listopad - grudzień 2023 r. roku w Birczy Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"  zorganizowała Warsztaty wokalne, współfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. Uczestnicy zajęć  - mieszkańcy Gminy Bircza z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach wokalnych. Celem warsztatów było kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wpłynęło na wzrost zainteresowania udziałem w działaniach integracyjno - aktywizacyjnych oraz wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności.

  GALERIA