foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Zaproszenie na Warsztat refleksyjny

w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 26 stycznia 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu (ul. Plac Dominikański 3, sala nr 107) w godz. od 10:00 do 15:00.

Do udziału w warsztacie LGD serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” tj. gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Orły, Przemyśl. Stubno, Medyka, Żurawica.

W warsztacie refleksyjnym mogą wziąć udział członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  1.  Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2.  W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3.  W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4.  W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5.  Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6.  Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7.  Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8.  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2018 roku.

Swoje uczestnictwo prosimy potwierdzić telefonicznie (16 676 02 57, 691 079 944) do dnia 25 stycznia 2018 r. lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..