foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

 

Dnia  27 wrzesnia 2018 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 7/2018 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej realizującego przedsięwzięcie pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 7/2018

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia  2 sierpnia 2018 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 6/2018 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy” 

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 6/2018

   WZC 03.10.2016

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

   na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
   w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
   przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 7/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

    

    

   Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 7/2018 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

   WZC 03.10.2016

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

   na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
   w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
   przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

    

    

   Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 6/2018 - zakres Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizujące przedsięwzięcie...

   WZC 03.10.2016

    

   W związku z otrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administacyjny wyroku w zakresie zarzutów podniesionych w proteście złożonym przez Wnioskodawców w ramach naboru wniosków nr 1/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 13.11.2017 dokonała ponownej oceny operacji.

   Protokół z XII Posiedzenia Rady - Nabór 1/2017

   Lista operacji wybranych

    WZC 03.10.2016

     

    W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w zakresie zarzutów podniesionych w protestach złożonych przez Wnioskodawców  w ramach naboru wniosków nr 4/2017 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniach 25.10.2017 oraz 03.11.2017 r. dokonała ponownej oceny operacji.

    Protokół z Posiedzenia - Nabór 4/2017

     

     WZC 03.10.2016

      

     Dnia  23 sierpnia 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

     LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

     LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

     LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

     Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

     PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 5/2017