foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

 

Dnia 20 marca 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej”.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

  WZC 03.10.2016

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

  na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
  w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność                LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 3/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

   

  Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 3/2017 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie...

  WZC 03.10.2016

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

  na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
  w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność                LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 2/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

   

  Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 2/2017 w zakresie „Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” 

  WZC 03.10.2016

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

  na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
  w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność                LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

   

  Czytaj więcej: Nabór wniosków nr 1/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury...